Jak a čím topit v kamnech ?

Je nejznámějším, obnovitelným, a nejsnáze dostupným zdrojem tepla. Dřevo vzniká růstem za pomoci slunečního světla, minerálů a vody. Je tvořeno 43% uhlíku , 37% kyslíku, 5% vodíku, 0,1 % dusíku, 0,5 –1% minerálními látkami (poplovinami).

Složení všech běžných druhů dřeva je zhruba stejné. Rozhodujícím parametrem dřeva - jako paliva - je výhřevnost. Ta udává množství energie obsažené v 1 kg dřeva. Výhřevnost je dána stupněm vysušení.
Čím sušší dřevo, tím větší výhřevnost. Různé typy dřeva mají zhruba stejnou výhřevnost . 1m3 tvrdého dřeva může mít hmotnost 800kg , 1m
3 měkkého dřeva 500kg. 500kg měkkého dřeva má podobnou výhřevnost jako 500kg tvrdého dřeva . V každém 1 kg dřeva jsou uschovány zhruba 4 kW tepelné energie.

Každé topidlo (kamna, krbová kamna, krbová vložka, nebo kotel) má ,,%´´ uváděnou účinnost. Tato účinnost je vyjádřením schopnosti využití získané energie z 1 kg dřeva. Otevřený krb, který má účinnost cca 20 % dokáže z každého 1kg dřeva dát výkon 0,8 kW. Krbová kamna, která mají účinnost 80% dokáží z každého 1 kg dřeva dát výkon 3,2 kW. Jednoduše řečeno, čím účinnější topeniště, tím menší spotřeba dřeva na požadovaný výkon.

Chceme-li Váš domeček , který má tepelnou ztrátu 10kW vytápět, otevřeným krbem s 20% účinností,můžeme za hodinu spálit i 12,5 kg dřeva. Pokud ten samý prostor budeme vytápět kamny nebo krbem s 80% účinností , můžeme za hodinu spálit 3,1 kg dřeva. Účinnost u kvalitních topenišť v dnešní době atakuje hranici 80 - 85 %. (Pozor ! Někteří výrobci jsou schopni své miláčky označit cedulkou s účinností i 95 % a více, -což je nad hranicí pochopení. Papír snese vše.)

 

fire-1391676_1280