Jak správně topit v kamnech Panadero?

Je zásadní rozdíl ve fungování tradičních kamen a kamen Ecodesign.

TRADIČNÍ kamna
Tradiční kamna bez externího přívodu vzduchu fungují na primární vzduch (kyslík potřebný ke spalování se bere z místnosti) a přichází přímo do ohniště. Rychlé spalování, ale ne efektivní a tvoří se příliš mnoho emisí, protože v takových kamny nedochází k jejich spalování - čím se nesplňují emisní normy EU (Ecodesign 2022). 

371_varna-plotynka-ke-kamnum

 

EcoDesign kamna

Aby docházelo k maximálnímu spalování emisí, naše kamna jsme modifikovali následujícím způsobem:
Externí přívod vzduchu a dvojitý ocelový plášť - tím pádem vzduch potřebný ke spalování nejde přímo do ohniště, ale proudí celým tělem a přichází do komory z horní přední části. Tím se zajistí, že vzduch proudí do komory při vyšší teplotě a tudíž dochází pokud většímu spalování emisí. Na druhé straně je první zapalování trochu zdlouhavé, ale při dodržování určitých kroků, bez problémů .

 

ecodesign

Následně, pro určité modely (hlavně z "moderních" modelů) se používá vermikulit - kromě izolační funkce, jsou důležité tyto desky kvůli tomu, že odrážejí teplo tvořené v komoře, čímž se teplota narůstá a dochází k trojitému spalování (nižší emise a zároveň vyšší užikové teplo).
Velmi důležitá je instalace kamen, zapojení.